Кыргыз русский словарь онлайн

Posted by Ycufyri at 05.01.2018

Category: Без рубрики

Tags: , , ,


Кыргыз русский словарь онлайн Скачать

В квантитативній лінгвістиці висунуто припущення, що процеси росту в мові, слідуючі так званому Закону Піотровського, відповідають моделям зростання в інших наукових дисциплінах. Традиція складання етимологій окремих слів бере свій початок у давнині. Етимологічні словники в сучасному розумінні цього слова з’явилися лише наприкінці XVIII ст. Систематична оцінка етимологічних словників, підрахунок кількості новостворюваних слів, а також кількості слів запозичених з інших мов, дають можливість для перевірки цієї гіпотези. Оскільки походження багатьох слів не може бути однозначно визначене, то етимологічні словники фіксують різноманітні точки зору і містять посилання на відповідні джерела. Наприклад на древньому сході це «Нірукта» (санскр.

Такі дослідження були проведені з успіхом у різних етимологічних словниках німецької мови, особливо для запозичень[2][3][4][5]. У західній традиції такі зачатки етимологічних вишукувань для грецької мови припадають на IV століття до н. Після встановлення в XIX віці законів регулярних звукових і мовних змін складання етимологічних словників стало однією з важливих задач фахівців, що працюють в області порівняльно-історичного мовознавства.

Sorry, comments are closed for this item.