Этимологический словарь русского языка шапошников


Этимологический словарь русского языка шапошников Скачать

Имело как узкий смысл «сокровищница, кладовая, место для хранения имущества», так и значение «имущество, ценности» — например, «мягкая казна» (то есть мех), «пороховая казна». Только после ферментации ваниль приобретает характерный аромат и коричневый цвет. Культивируется эта пряность во многих странах экваториального пояса. У західній традиції такі зачатки етимологічних вишукувань для грецької мови припадають на IV століття до н. В квантитативній лінгвістиці висунуто припущення, що процеси росту в мові, слідуючі так званому Закону Піотровського, відповідають моделям зростання в інших наукових дисциплінах. Технология производства данной пряности довольно сложна.

После этого растение широко распространилось по свету, а остров Реюньон стал одним из главных экспортёров ванили[9]. Более половины мирового объёма производства ванили приходится на Мадагаскар (доля в 2006 году — 59 %). На протяжении долгого времени ваниль в Европу привозили из Мексики, и её стоимость была исключительно высокой. Наприклад на древньому сході це «Нірукта» (санскр. Также среди крупнейших производителей — Индонезия (23 %) и Китай (около 10 %). Виды рода распространены в тропических и субтропических регионах всего земного шара. Фиксируется в русском языке во второй половине XIV века в летописной редакции «Сказания о Мамаевом побоище»:. Традиція складання етимологій окремих слів бере свій початок у давнині. Лишь в 1841 году двенадцатилетний чернокожий раб с острова Реюньон, Эдмонд Альбиус, открыл способ ручного опыления ванили. Такі дослідження були проведені з успіхом у різних етимологічних словниках німецької мови, особливо для запозичень[2][3][4][5]. Систематична оцінка етимологічних словників, підрахунок кількості новостворюваних слів, а також кількості слів запозичених з інших мов, дають можливість для перевірки цієї гіпотези. Попытки выращивать ваниль за пределами Мексики не приносили успеха: растение приживалось, но стручки не завязывались. Слово «казна» заимствованно из тюркских языков (турецкое, крымско-татарское «хазна»). Оскільки походження багатьох слів не може бути однозначно визначене, то етимологічні словники фіксують різноманітні точки зору і містять посилання на відповідні джерела. Проблема заключалась в том, что на родине ваниль опыляли эндемичные пчёлы-мелипоны, которые не водились в других странах. Затем происходит ферментация плодов при температуре 60 °C в течение недели. На первом этапе незрелые плоды собирают и погружают на 20 секунд в горячую воду (80—85 °C), осуществляя таким образом своеобразное кратковременное бланширование. После появления на стручках белого налёта считается, что пряность готова к употреблению. Етимологічні словники в сучасному розумінні цього слова з’явилися лише наприкінці XVIII ст. Після встановлення в XIX віці законів регулярних звукових і мовних змін складання етимологічних словників стало однією з важливих задач фахівців, що працюють в області порівняльно-історичного мовознавства. Ранее это слово проникло на территорию Средней Азии и Казахстана, и уже во времена Золотой Орды на подвластные ей российские земли.

этимологический словарь русского языка

Sorry, comments are closed for this item.